Mentorprogrammet


Deltakerne i programmet er nå delt inn i tre grupper som har fått faste møtedatoer:

Gruppe 1:
29.januar, 26.februar, 26.mars, 23. april og 21. mai

Gruppe 2:
5. februar, 12.mars, 2. april, 7. mai og 4.juni

Gruppe 3:
12. februar, 19.mars, 9.april, 14. mai og 18.juni

Ta kontakt dersom du er forhindret fra en gruppesamling eller ønsker å bytte en oppmøtedato (forutsetter at du har fått plass i en gruppe).

PRIS: Deltakelse er gratis

MÅLGRUPPE: Arbeidstakere og studenter som opplever stress på grunn av nedsatt hørsel.

LÆRINGSMÅL:
Hver av samlingene starter med en kursdel som baserer seg på boken «Hørselstap – stress og mestring». Forkunnskaper er ikke nødvendig, men vi planlegger egen gruppe for deltakere som ønsker å fordype seg i boken. Målet med programmet er å skape et fora for kollegial støtte mellom mennesker som har felles erfaringer med utfordringer med hørselstap.

Gruppene er nå fulltegnet, men ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer eller delta på senere grupper: Bjørg Kampestuen-Berntzen bjokambern@getmail.no.